مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
NL Bronze (14 موجود است) -

Space 1 GB

Traffic 25 GBUnlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

NL Silver (6 موجود است) -

Space 2 GB
Traffic 50 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

NL Gold (1 موجود است) -

Space 5 GB
Traffic 100 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

NL Diamond (3 موجود است) -

Space 10 GB
Traffic 200 GB

Unlimited Email Accounts, Subdomains, Parked Domains, Addon Domains, FTP Accounts, Mailing Lists, MySQL Databases

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.228.21.186) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution