مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Manage VPS One Time (99999 موجود است) -
 • Install Operating System


 • Install cPanel


 • preConfigure cPanel for production


 • Install CSF


 • Install Clamav


 • Install WAF by commodo
 • note : You provide information for vps access

  $20.00 USD به صورت یک بار
  Manage VPS Monthly (99999 موجود است) -
 • Install Operating System


 • Install cPanel


 • preConfigure cPanel for production


 • Install CSF


 • Install Clamav


 • Install WAF by commodo


 • Everything you need to run a VPS with cPanel
 • note : You provide information for vps access

  Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.230.173.111) وارد شده است.

  Powered by WHMCompleteSolution